E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2016:2298
Hoge Raad, 15/05024

Inhoudsindicatie:

Ontneming. Beschikking dwangbevel. Art. 157 Faillissementswet. 1. Valt een nog niet onherroepelijke betalingsverplichting in een faillissement en de werking van een gehomologeerd akkoord? 2. Ontvankelijkheid cassatieberoep ex art. 575.3 Sv.. Ad 1. Op de stelling dat de betalingsverplichting, ook al was deze ten tijde van de faillietverklaring nog niet onherroepelijk opgelegd, als bestaande (voorwaardelijke) vordering in een faillissement en daarmede onder de werking van een gehomologeerd akkoord valt, kan worden beslist in de procedure ex art. 577b, tweede lid, Sv waarin de rechter die de ontnemingsmaatregel heeft opgelegd het door hem vastgestelde ontnemingsbedrag kan kwijtschelden of verminderen dan wel t.a.v. het reeds betaalde of verhaalde bedrag kan bevelen dat dat geheel of gedeeltelijk zal worden teruggegeven of uitgekeerd (vgl. HR 19 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1255). Ad 2. Het hof heeft verzet tegen dwangbevel tot betaling van € 137.458,68 ongegrond verklaard. Betrokkene n-o in cassatieberoep omdat hij niet binnen de termijn ex 575, derde lid, Sv ter consigatie het verschuldigde bedrag heeft voldaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie